TransPlant | may the chlorophyll be with/in you

instalație print & video

Quimera Rosa (ES)

TransPlant este un proiect trans disciplinar, inițiat în 2016, care utilizează sisteme vii și se bazează pe auto-experimentare: este un proces care implică o tranziție „om> plantă” în diferite formate.

Proiectul juxtapune discipline precum arte, filozofie, biologie, ecologie, fizică, botanică, medicină, asistență medicală, farmacologie și electronică.

La NOVA, publicul este invitat să urmărească performance-ul „May the chlorophyll be with/in you”, în care un artist este injectat cu clorofilă și să citească revista de biohacking a artiștilor. Aceasta înglobează 5 ani de cercetare într-o poveste SF.  

mai multe despre artiști

Transplant3
Transplant1

TransPlant is a transdisciplinary project, initiated in 2016, that utilizes living systems and is based on self-experimentation: it is a process that involves a ‘human > plant’ transition in various formats.

The project juxtaposes disciplines such as arts, philosophy, biology, ecology, physics, botanics, medicine, nursing, pharmacology and electronics.

At NOVA, the public is invited to watch the „May the chlorophyll be with/in you” performance, in which an artists is injected with chlorophyl, and to read the biohacking magazine of the artists. This gathers 5 years of research in a science fiction story. 

more about the artists