NOVAdragonfly

Sound design imersiv
Ștefan Damian, Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master, UNATC

studiu de caz pe o lucrare de sunet spațial

Printre principalele proprietăți ale sunetului precum durată, tărie, înălțime sau timbru, există tendința de a nu acorda suficientă importanță proprietăților sonore spațiale, proprietăți ce pot contribui decisiv la expresivitatea unui proiect artistic cu componentă sonoră. În natură suntem inconjurați de sunete din toate direcțiile, iar compozitori precum Richard Wagner, Charles Ives sau Karlheinz Stockhausen au experimentat cu conceptul de spațialitate în muzica lor, în timp ce industria cinematografică a înțeles foarte devreme care este potențialul creativ al spațiului sonor și a introdus sisteme surround precum 5.1, 7.1 sau Atmos, în timp ce tehnologia de difuzie spațială Ambisonics a fost propusă încă din anii 70.

 

Cu toate acestea, în prezent, mare parte din conținutul sonor a unui produs artistic este consumat de regulă prin intermediul a două difuzoare, prin ceea ce s-a popularizat de-a lungul timpului drept “stereofonie”, reducând considerabil din potențialul experienței sonore.

 

Atelierul își propune să prezinte câteva dintre strategiile de lucru cu sunet spațial, tratând subiecte precum sunetul în natură, discriminarea spațială a surselor sonore, tehnici de captare și sinteză sonoră spațială și sisteme spațiale de redare a sunetului. În cadrul acestui atelier va fi folosită ca studiu de caz una dintre compozițiile electroacustice proprii, realizată pentru 32 de canale, denumită Naufrage.

Bio Stefan Damian

Workshopul va avea loc la CINETic, sala multifuncțională. 

participare pe bază de înscriere la contact@novanova.ro

Locuri disponibile: 25

Among the main properties of sound such as duration, strength, pitch or timbre, there is a tendency not to give enough importance to spatial sound properties, properties that can contribute decisively to the expressiveness of an artistic project with sound component. Today, much of the sound content of an artistic product is usually consumed through two speakers, through what has become popular over time as "stereo", greatly reducing the potential of the sound experience.

 

The workshop aims to present some of the working strategies with spatial sound, dealing with topics such as sound in nature, spatial discrimination of sound sources, spatial sound capture and synthesis techniques and spatial sound reproduction systems. In this workshop we will be using as a case study an electroacoustic composition, made for 32 channels, called Naufrage.

The workshop will take place at CINETic, multifunctional hall. 

to participate send a registration e-mail at contact@novanova.ro

Available places: 25