memoryMechanics

instalație interactivă

Exocollective, I Remember (DK)

memoryMechanics este o explorare atât a memoriei umane, cât și a memoriei unui computer, și a ceea ce se întâmplă atunci când lucrăm cu inteligența artificială în raport cu capacitatea corpului de a stoca și evoca amintiri.

Instalația creează un spațiu în care participanții pot găsi amintiri prin corpurile lor. Găsind o poziție care stimulează memoria și este legată de o amintire, participantul este rugat să formuleze o poveste despre aceasta. Computerul învață pozițiile și amintirile înregistrate, iar când pozițiile sunt repetate, computerul va reda poveștile.

Această lucrare este susținută de CLICK AI-days, o serie de evenimente la intersecția dintre artă și inteligență artificială, desfășurate în centrul cultural danez The Culture Yard. CLICK și The Culture Yard sunt parteneri în AI Lab, un proiect coordonat de Ars Electronica.

mai multe despre artisti

memoryMechanics2.jpg

memoryMechanics is an exploration of both human and computer memory and what happens when we work with AI in relation to the body's ability to both store and evoke memories.

The piece creates a space where participants can find memories through their bodies. By finding a pose that stimulates memory and is linked with a memory, the participant is asked to formulate a narrative about it. The computer learns positions and the memories recorded, and when positions are repeated, the computer will playback the stories.

This event is supported by and a part of CLICK AI-days, a serial of events focusing on art and artificial intelligence rooted in the cultural center The Culture Yard in Denmark. The Culture Yard and CLICK are partners in AI Lab, a project led by Ars Electronica with 13 cultural operators in Europe investigating the field of AI, art and science.

more about the artists