NOVAdragonfly

Machine Learning pentru arte digitale
Grigore Burloiu, Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master, UNATC

“Inteligența artificială” și “deep learning” au trecut de la statutul de buzzwords care inspiră uimire sau teamă și au ajuns să fie realități cotidiane de care ne lovim constant. Cu toate astea, cei mai mulți nu suntem conștienți de machine learning (ML) ca o unealtă de expresie artistică, ce poate fi la îndemâna oricui. În acest workshop, Grigore Burloiu, fondatorul masteratului de Tehnologii interactive pentru arte performative și media din cadrul UNATC, își propune să corecteze niște concepții greșite comune despre machine learning, prezentând câteva unelte și tehnici de machine learning interactiv (iML) pe care oricine cu un laptop sau conexiune la internet le poate folosi, scriind cod deloc sau foarte puțin, și folosind date produse sau adunate direct.

Workshopul va avea loc la CINETic, sala multifuncțională. 

participare pe bază de înscriere la contact@novanova.ro

Locuri disponibile: 25

"Artificial intelligence" and "deep learning" have passed from the status of buzzwords that inspire amazement or fear and have become everyday realities that we constantly encounter. However, most of us are not aware of machine learning (ML) as a tool of artistic expression, which can be available to anyone. In this masterclass, Grigore Burloiu, founder of the master's degree in Interactive Technologies for Performing Arts and Media at UNATC, aims to correct some common misconceptions about machine learning, presenting some interactive machine learning (iML) tools and techniques that anyone with a laptop or internet connection can use them, writing code at all or very little, and using data produced or collected directly.

 

The workshop will take place at CINETic, multifunctional room. 

To participate, send a registration e-mail at contact@novanova.ro

Available places:25